نمایش 1–3 از 22 نتیجه

پایه بی متال هیوندای

پایه بی متال هیوندای ( رابط هیوندای ) – دارای سه تیپ کوچک ، متوسط و بزرگ – قابل استفاده برای بی متال های 22 تا 90 آمپر

بی متال هیوندای جهت کنتاکتور

بیمتال هیوندای – برای استفاده در کنتاکتور با جریان 65 تا 90  آمپر – دارای آمپراژ 0.12 تا 800 آمپر

بی متال هیوندای جهت کنتاکتور

بیمتال هیوندای – برای استفاده در کنتاکتور 630 و 800 آمپر – دارای آمپراژ 0.12 تا 800 آمپ