نمایش 1–3 از 15 نتیجه

لوله فلکسیبل سایز 29 شایان

لوله فلکسی شایان – دارای سطح مقطع 29 میلیمتر – تولید در حلقه های 25 متری – فلزی روکش دار

لوله فلکسیبل سایز 29 ره

لوله فلکسی ره ورد خراسان – دارای سطح مقطع 29 میلیمتر – تولید در حلقه های 25 متری – فلزی روکش دار

لوله فلکسیبل سایز 29 توس

لوله فلکسی توس فلکس – دارای سطح مقطع 29 میلیمتر – تولید در حلقه های 25 متری – فلزی روکش دار