نمایش 1–3 از 56 نتیجه

لوله فولادی سایز 29 منصوریان

لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 29 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.

لوله فولادی سایز 21 منصوریان

لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 21 میلیمتر –نوع گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.

لوله فولادی سایز 16 منصوریان

لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 16میلیمتر –  گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.