نمایش 1–3 از 6 نتیجه

سوپرولت آمپرمتر سه فاز تک

سوپر ولت آمپرمتر۷۱شیواامواج دستگاهی مناسب برای اندازه گیری و نمایش ولتاژهای خطی و فازی، سه فاز و جریان R,S,Tبا CT قابل تنظیم می باشد. این دستگاه همچنین دارای سیستم ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان می باشد. [caption id="attachment_2962" align="alignnone" width="202"] سوپرولت آمپرمتر سه فاز تک فاز ۷۱ شیواامواج[/caption]

سوپر ولت آمپرمتر 96B شیوا

10دستگاه در یک دستگاه شامل:3دستگاه آمپرمتر_3 دستگاه ماکزیمترجریان_1 دستگاه ولت متر_1 دستگاه ماکزیمترولتاژ_1 دستگاه مینیمترولتاژ_1 دستگاه فرکانس متر [caption id="attachment_2946" align="alignnone" width="300"] سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B[/caption]

آمپرمتر ۹۶*۴۸

آمپر متر ۴۸x96 شیوا امواج آمپرمتر ۴۸x96 شیوا امواج با تغذیه تک فاز قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از ۰٫۰۱ A تا ۶۰۰۰A در رنج های مختلف CT را دارا می باشد . این دستگاه مجهز به سیستم ثبت ماکزیمم جریان بوده و روش اندازه گیری جریان به دوصورت متوسط و TRUE RMS می باشد. [caption id="attachment_2755" align="alignnone" width="218"] آمپرمتر ۹۶*۴۸[/caption]