تاریخچه کلید برق/قسمت سوم

کلید و پریزها در ساختمان بسیارنقش مهمی برای سیستم برق کشی دارند.

بدون کلید برق نمی توان به سادگی جریان برق را فعال یا غیرفعال کرد.

تاکنون چندین دهه از اختراع کلید و پریز می گذرد و باید آن را قطعه مهمی در سیم کشی برق ساختمان به حساب آورد. هر کلید برق ساختاری دارد و جریان برق را به شیوه خود قطع یا وصل می کند.

کلید برق برای قطع و وصل کردن جریان الکتریکی نیاز دارند تا در ساختار خود دو قطعه فلزی داشته باشند تا با اتصال آنها با هم جریان وصل و با جداشدن آنها از یکدیگر جریان قطع شود. به این دو قطعه فلز کنتاکت گفته میشود.

کنتاکت ها باید از جنس فلزی رسانا باشند تا بتوانند جریان برق را به یکدیگر انتقال دهند.علاوه بر رسانا بودن کنتاکت ها در کلید های برق باید قدرت بالای در سایش و خوردگی داشته باشند. زیرا در طولانی مدت با قطع و وصل شدن جریان امکان خوردگی و آسیب دیدگی کنتاکت ها وجود دارد.

بر روی سطح کلید های برق رویه ای نصب میشود که در دسترس کاربر بوده و کاربر با فشار و اعمال نیرو بر سطح این رویه باعث میشود تا کنتاکت ها به هم متصل یا از هم جداشوند.

این رویه همان رویه ی کلید های برق میباشد.این رویه تقریبا در تمام کلید های تولیدی شرکت های مختلف از مواد پلیمری ساخته میشوند. رویه های کلید و پریز علاوه بر حفاظت کاربر در مقابل تماس با کنتاکت ها بدلیل نمایان بودنشان باید سطحی زیبا و. چشمگیر داشته باشند . زیرا یکی از زیبایی کلید برق استفاده شده در ساختمانها همین رویه ی کلید های میباشد.

علاوه برآن با تغییرات در میزان ولتاژ و جریان در هنگام انصال کنتاکت ها با ایجاد قوس الکتریکی بین دو کنتاکت امکان تخریب و ذوب کنتاکت ها وجود دارد . به همین علت است که گاهی در هنگام وصل نمودن کلید های برق یک جرقه در داخل کلید برق به وجود میاید . این جرقه باعث ذوب شدگی و تخریب کنتاکت در کلیدها میشود.

امروزه یکی از روش های جلوگیری از ایجاد قوس الکتریکی استفاده از فنری کوچک در کلید ها میباشد که باعث سرعت بخشیدن به اتصال میشو.د و از ایجاد قوس الکتریکی جلوگیری میکند. علاوه بر این فنر استفاده شده باعث نرم نمودن کلید های برق در زمان استفاده از آنها میشود.

یکی دیگر از روش های جلوگیری از قوس الکتریکی جهت حفاظت از کنتاکت ها در کلید های برق استفاده از سرامیک به عنوان پوش کنتاکت ها میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید